Stichting Speeltuin 't Hazepad

Het Bestuur:

Het dagelijks bestuur van de speeltuin bestaat uit:

Voorzitter/Penningmeester: L.G.M.H de Bruijn, Barry,  gezamenlijk bevoegd

Secretaris: W.G. Corvers, Wim,                                          gezamenlijk bevoegd

Algemeen bestuurslid: J.A.R.R.  Winthagen, Roel,         gezamenlijk bevoegd

 

 

Een tiental vrijwilligers zijn betrokken bij speeltuin 't Hazepad.  Hun inzet wordt ten zeerste gewaardeerd.

De organisatie betaalt geen onkosten vergoeding voor hun bijdrage in dit vrijwilligerswerk.

Heeft u  interesse  of heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze bestuursleden.