Stichting Speeltuin 't Hazepad

KvK. nummer:  41073718                    RSIN 804229934                                

Contactpersoon: lgmh de Bruijn         Email: lgmh.bruijn@kpnmail.nl                      

Contact email  speeltuin:                     Email: info@stichtingspeeltuinhet-hazepad.nl

Telefoon: 06 24247103

Doelstelling:

De speeltuin vervult een maatschappelijke functie. Buiten spelen is van groot belang voor het opgroeiende kind. De vaardigheden die zij hier leren  zijn op latere leeftijd van belang  om goed te kunnen functioneren binnen onze maatschappij. Een ontmoetingsplaats voor onze  kinderen,  ouders, opa's en oma's.

Naast het bieden van veel speel plezier, heeft de voorziening ook een belangrijke sociale functie binnen de wijk.  

Het doel van het bestuur is om de speeltuin voor nu en in de toekomst toegankelijk te houden voor onze kinderen uit de wijk en omgeving.

Duurzaam in te richten. Het tegen gaan van bewegingsarmoede en meer toegankelijk maken voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

De organisatie bestaat momenteel uit 4 enthousiaste bestuurders met daarnaast  vele vrijwilligers uit de wijk, die zich beschikbaar hebben gesteld. Het zijn met name de ouders van de kinderen die een direct belang hebben bij een goede speelvoorziening. De bestuurlijke continuiteit is hierdoor gewaarborgd.